Palautuminen kansi2 pienempi koko

Onnistu palautumisessa -verkkokurssi

Nykyinen tila
Ei ilmoittauduttu
Hinta
49
Aloitetaan

Tervetuloa Onnistu palautumisessa -verkkokurssille!

Tällä viiden viikon verkkokurssilla saat tietoa ja opit keinoja työstä ja opiskelusta palautumiseen. Onnistunut palautuminen on (työ)hyvinvoinnin kulmakivi!

Hyödyt Onnistu palautumisessa -verkkokurssista, mikäli haluat oppia tunnistamaan oman palautumisen tarpeesi sekä löytämään keinoja voimavarojesi palauttamiseen ja palautumiseen sekä elpymiseen.

Onnistu palautumisessa -verkkokurssi on suunnattu erityisesti Sinulle työssä käyvä henkilö tai opiskelija, jolla stressin ja kuormittuneisuuden kokemus värittää arkea niin, että koet voimavarasi vähäisiksi työ- tai opiskelupäivän jälkeen eikä virtaa riitä vapaa-aikana mielekkääseen tekemiseen tai ihmissuhteiden hoitamiseen.

Palautumisen tarpeesta voivat kertoa mm. seuraavat kokemukset:

 • uuteen työ- tai opiskelupäivään ei ole riittävästi voimavaroja edellisten päivien kuormituksen jälkeen
 • vapaapäivä tai viikonloppu on riittämätön aika kuluneiden voimavarojen palauttamiseen
 • työ- ja opiskeluasiat vievät paljon tilaa vapaa-ajalta, joko niin, että asiat pyörivät mielessä tai töitä joutuu tekemään toistuvasti vapaa-ajalla
 • vapaa-aika täyttyy suorittamisesta ja velvollisuuksista.

Onnistu palautumisessa -verkkokurssin oppimistavoitteet

Verkkokurssin päätavoite on se, että kurssin suoritettuasi olet omaksunut keinoja oman palautumisesi tueksi, ja tätä kautta saanut lisättyä tasapainoa ja hyvinvointia arkeesi. Onnistuneella palautumisella on todettu olevan keskeinen merkitys työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Keskeiset oppimistavoitteet:

 • opit tunnistamaan omalla kohdallasi, miten kuormittuneisuus ja stressi näkyvät kehosi, mielesi, tunteittesi ja toimintasi tasolla
 • opit, miten palautumista tapahtuu fysiologisesti sekä mielen tasolla (psykologinen palautuminen)
 • opit tunnistamaan omaa palautumisen tarpeesi
 • opit tunnistamaan, millaiset asiat ja toiminnot omassa arjessasi ja työ-/opiskelupäiväsi lomassa tukevat palautumistasi
 • opit konkreettisia keinoja palautumiseen
 • opit, miten elintavat tukevat palautumistasi
 • opit keinoja luontoympäristön ja mindfulness eli tietoisuustaitojen harjoittamisen hyödyntämisessä palautumisesi tukena
 • opit keinoja palautumista tukevan toiminnan ylläpitämiseksi arjessasi ja sinulla on laadittuna suunnitelma toiminnan ylläpitämisen tueksi.

Parhaimmillaan onnistunut palautuminen tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia, tasapainottaa elämää ja lisää onnellisuutta ja energiaa. Verkkokurssilla opit pysähtymään ja havainnoimaan oman kehosi tuntemuksia, omia tunteitasi ja ajatuksiasi. Tämä vaikuttaa itsetuntemukseen vahvistavasti.

Onnistu palautumisessa -verkkokurssin sisältöalueet

Viikko 1. Onnistunut palautuminen ja oman palautumisen tarpeen tunnistaminen.

Viikko 2. Palautumisen mekanismit. Fysiologinen ja psykologinen palautuminen.

Viikko 3. Elintavat palautumisen tukena.

Viikko 4. Tietoisuustaidot ja luontoympäristö palautumisen tukena.

Viikko 5. Palautumista edistävän toiminnan ylläpitäminen arjessa.

Verkkokurssin eteneminen

Onnistu palautumisessa -verkkokurssi on viiden (5) viikon kokonaisuus, jossa joka viikko avautuu uutta mielenkiintoista opiskelumateriaalia. Voit suorittaa verkkokurssia halutessasi myös rauhallisempaan tahtiin. Kaikki verkkokurssin materiaalit ovat  käytössäsi neljän (4) kuukauden ajan kurssin aloituksesta. Voit palata kaikkiin verkkokurssin materiaaleihin kurssin voimassaoloaikana uudelleen ja uudelleen.

Verkkokurssin opiskelumateriaalit

Onnistu palautumisessa verkkokurssilla käytössäsi on monipuoliset opiskelumateriaalit. Luentomateriaali johdattaa sinut joka viikko opiskeltaviin teemoihin. Materiaalit on koostettu aihepiiriä käsittelevän ajankohtaisen ja tutkitun tiedon pohjalta. Saat jokaiseen opiskeltavaan osioon liittyen lähdemateriaalivinkkejä, mikäli haluat syventyä vielä lisää käsiteltävään aiheeseen.  Jokainen viikko-osio sisältää pohdintatehtäviä ja harjoitteita, joiden kautta pääset pohtimaan, miten käsiteltävät asiat näyttäytyvät kohdallasi omassa arjessasi. Harjoitukset ovat kokemuksellisia harjoituksia tai pohdintatehtäviä, joissa merkitykselliset asiat sekä havainnot kirjataan ylös itselle.

Sinua ohjataan kirjoittamaan päiväkirjaa kurssin ajan. Päiväkirjan kirjoittaminen auttaa jäsentämään omia ajatuksiasi ja oppimiskokemuksiasi sekä rakentamaan suunnitelmaa siitä, miten voit ottaa käyttöön toimivia tapoja oman palautumisesi tueksi.

Tyonohjaus5 varit Mari Pynnonen

Hei, olen Mari!

Olen tuottanut tämän Onnistu palautumisessa -verkkokurssin osana yritykseni Työnohjaus- ja työhyvinvointipalvelut Heijastuksen tarjoamia palveluja.

Olen ensimmäisiltä koulutuksiltani fysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri. Olen työskennellyt pitkään sosiaali- ja terveyspalveluissa kehittämis-, asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Ymmärtääkseni paremmin erilaisia työelämän ilmiöitä, työyhteisöjen dynamiikkaa sekä työhyvinvoinnin osatekijöitä, olen kouluttautunut työnohjaajaksi, työhyvinvointivalmentajaksi ja mindfulness-ohjaajaksi.

Mielestäni onnistunut palautuminen on hyvinvoinnin kulmakivi, joka mahdollistaa tasapainoisen arjen ja sen, että meillä riittää työn ja opiskelun lisäksi voimavaroja itselle mielekkääseen tekemiseen ja ihmissuhteisiin. Toivon, että tämän verkkokurssin kautta voin tarjota mahdollisimman monille tilaisuuden pysähtyä palautumisen teeman äärelle oppimaan ja ottamaan käyttöön omaa palautumista tukevia keinoja!

Lue lisää yrityksestäni www.heijastus.org