mentoriblogi1 uus

Yrittäjän Mentori – ammattitaitoa oppisopimuksella

Oppisopimus on mielekäs tapa oppia

Tässä blogissani esittelen oppisopimusta ja  yrittäjyyden ammattitutkintoa tilanteessa, jolloin yritys on jo toiminnassa. Koirieni kuvat virkistävät tekstiä sopivasti. Ja kyllähän koirat sopivat mentoriblogiini, sillä tavallaan mentoroin niitäkin – tai ne minua; ihan kuinka vaan. Whippet ei tosiaankaan ole palveluskoira. Me olemme whippetin palveluskuntaa. Mutta whippet on ystävällinen ja luotettava pomo.

Oppisopimuksella  myös räätälöityjä ratkaisuja

Oppisopimus on ammatillisen koulutuksen muoto, jossa koulutuksen järjestäjä, työnantaja ja työntekijä sopivat suunnitelmallisesta oppimisesta työpaikalla. Myös yrittäjä voi kasvattaa osaamistaan oppisopimuksella. Tällöin oppiminen tapahtuu omassa yrityksessä omaa yritystä kehittämällä.

Tekemällä oppii parhaiten!

 Mentori tukee opiskelua opiskelijan tarpeiden mukaisesti.  Koulutuksessa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä, joissa arvioinnin tekevät työnantajan edustaja  (yrittäjällä mentori tai joku vastaava) sekä koulutuksen edustaja.

Oppisopimuskoulutus on pääsääntöisesti maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Nykyään oppisopimus voi kestää muutamasta viikosta muutamaan vuoteen – oppisopimuksella voidaan suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia tai koko tutkinto.
Oppisopimuksella pystytään räätälöimään yritysten tarpeisiin sopivia osaajia/osaamista, sillä tutkinnon osia voidaan valita myös eri tutkinnoista.

bruno2012 1b
Bruno alkutalvesta 2012. Bruno (Brona v.d. Waterram) on syntynyt Hollannissa v. 2010

Yrittäjyyden ammattitutkinto (ennen yrittäjän ammattitutkinto)

Suosittelen yrittäjille yrittäjyyden ammattitutkintoa yrittäjän oppisopimuksella. Se vahvistaa yrittäjän omaa käsitystä siitä, että hän mahdollisesti osaa jo perusasiat, mutta kertaus on aina opintojen äiti. Lisäksi koulutus useimmiten hioo yrittäjän toimintatapoja niin, että yrittäjyys tulee tehokkaammaksi ja turhia aikavarkaita saadaan karsituksi. Mielestäni jaksaminen on yrittäjillä parantunut, kun turha epävarmuus omista taidoista on väistynyt ja mukaan on tullut uutta osaamista.  

Tampereen seudulla hyviä yrittäjyyden ammattitutkintoja voi suorittaa mm. TAKK:ssa, Tredussa ja Saskyssa. Muitakin toimijoita löytyy. Verkkokoulutukset  ovat lisääntyneet.

Omaa osaamistaan voi kehittää myös muilla tutkinnoilla kuten esimerkiksi :  Liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi) ja vastaava ammattitutkinto, Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto jne.

bruno2012 2b
Vuonna 2012 oli lunta reippaasti

Yrittäjyyden ammattitutkinnon osat

Yrittäjyyden ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta, jotka suoritetaan joko yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen tai yritystoiminnan kehittämisen osaamisalalta.  Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala on tarkoitettu yrittäjänä jo toimivalle ja sitä esittelen tässä lyhyesti.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan hyväksyttyä suorittamista.

Yritystoiminnan kehittämisessä pakollinen tutkinnon osa on: yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen.

Valinnaisia ovat: tuotteistaminen, taloushallinto, myynti ja markkinointi, henkilöstöhallinto, sähköinen liiketoiminta, ulkomaankauppa, tuotannon hallinta ja franchisingyrittäminen. Näistä valitaan kaksi itselle mielekkäintä. Tietyin edellytyksin yrittäjä voi sisällyttää valinnaiseksi osaksi myös muusta tutkinnosta todistetusti hankkimaansa osaamista.

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Pakollisessa tutkinnon osassa tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa mm. seuraavissa asioissa

 • kehittää omaa liiketoimintaansa päivittämällä liiketoimintasuunnitelman
 • ymmärtää toimia verkostoissa ja hyödyntää niitä
 • kehittää omia yrittäjävalmiuksiaan

bruno2012 3b

1.Liiketoiminnan kehittäminen

Kun yrittäjä analysoi omaa liiketoimintaansa, hänen tulee osoittaa osaamistaan mm. seuraavissa asioissa

 • hän määrittelee omaan yritykseen liittyvät mahdollisuudet ja riskit analysoidessaan toimintaympäristön kehitysnäkymät
 • määrittelee omaan yritykseen liittyvät mahdollisuudet ja riskit analysoidessaan omien asiakkaidensa arvoja ja tarpeita
 • määrittelee omiin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät mahdollisuudet ja riskit analysoidessaan niiden tärkeimmät kilpailutekijät (miksi asiakas ostaisi juuri minulta?)
 • seuraa yrityksensä kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden kehittymistä siten, että tunnuslukujen avulla arvioi yrityksen taloudellisen tilanteen ja riskit
 • määrittelee henkilöstötarpeen ja henkilöstöön liittyvät riskit päivitetyn liiketoimintasuunnitelman mukaisesti
masi2012 4b
Masi (Hitline´s Maximus 2000-2012) oli ensimmäinen whippetini  ja juoksee nyt pilviradoilla Allun kanssa

2. Verkostoituminen ja verkostojen hyödyntäminen

Verkostojen luominen ja verkostoihin kuuluminen on yrittäjälle tärkeää. Verkostoitumisesta puhutaan paljon. Moni ajattelee sen olevan hyödyllistä, mutta kokee sen jotenkin  hankalaksi. Tuskin kovin moni suomalainen kokee olevansa hyvä verkostoituja, vaikka ymmärtäisikin sen hyödyt. Korona-aika on asettanut omat kommervenkkinsa  verkottumistapahtumille.

On huomioitava, että ammatillinen verkostoituminen kannattaa aina, vaikka se asettaa haasteita sellaisille yrittäjille, jotka eivät ole luonteeltaan kovin sosiaalisia. Verkostot syntyvät yleensä vuosien varrella ja niiden ylläpito on pitkäjänteistä toimintaa. Myös uusia verkostoja kannattaa haalia. Verkostoitumisen kautta voidaan kehittää omaa osaamista, päivittää ammattitaitoa ja välittää tietoa. Esimerkiksi sosiaalinen media yhdistää ihmisten osaamista, tietoja ja kontaktiverkostoja. Yksilön tarvitsee tietää ja muistaa vähemmän, kun hänellä on lähettyvillään hajautettu asiantuntijuus ja joukkoäly.

verkosto 5b
Verkostoja voi löytyä mm. harrastusten kautta.

Pohdittavia asioita verkostoitumisesta:

 • Millaisia verkostoja on jo olemassa ja miten ne voisivat hyödyttää omaa yritystoimintaa (asiakkaana, tavarantoimittajana, asiantuntijana, suosittelijana, yhteistyökumppanina, alihankkijana tms.)?
 • Verkostoituminen kannattaa useimmiten, sillä ihmiset vaihtavat työpaikkaa ja joku heistä voi olla tuleva suuri asiakas tms. Verkoston rakentaminen onnistuu parhaiten silloin, kun sen kokee mielekkääksi eikä pakonomaiseksi.
 • Verkostoitumista voi tapahtua erilaisissa tilaisuuksissa, harrastuksissa, yhdistyksissä, seminaareissa, koulutuksissa, some-ryhmissä, BNI-yhteisössa yms.

Tutkinnossa arvioidaan suorittajan taitoja hyödyntää verkostoja. Niistä voisi mainita myös päivitetyssä liiketoimintasuunnitelmassa. Arvioitavia asioita ovat mm.

 • Yhteistyöverkostoista saatava mahdollinen hyöty yrityksen kannalta katsottuna (tehokkuus, kannattavuus). Omaa ajankäyttöään kannattaa pohtia, jotta yritystoiminnan kannattavuus ei kärsi ns. turhissa verkostoissa pyörimisestä.  Kannattanee vähän analysoida, miten ja missä porukassa (some/live) aikaansa kulloinkin viettää ja muistaa myös riittävä lepo ja voimaantuminen.
 • Haasteellisia hyväksytyn suorituksen kriteerejä ovat mielestäni osaamisen näytöt verkostotoiminnan kehittämisessä. Mutta niihin kannattaa syventyä ja oppilaitos antaa niihinkin sopivasti evästyksiä.

Verkostoitumisen merkityksestä löytyy blogissani: https://www.verkkovalmentajat.fi/yrittajyyskasvatus/yrittajyyskasvatus-yhdessa-eteenpain/

kanala 6b
Martti ja neitoset. Munatuotanto on taattu.Yksin se ei onnistuisi.

3. Omat yrittäjävalmiudet

Yrittäjänä jaksaminen ja voimaantuminen
 • yrittäjän oma sosiaaliturva (mm. riittävät vakuutukset, työterveyshuolto, yrittäjän työttömyysturva yms.)
 • ajankäytön hallinta ja työtehtävien priorisointi (vrt. blogiani https://www.verkkovalmentajat.fi/yrittajyyskasvatus/yrittajyyskasvatus-kohti-ajankayton-hallintaa/)
 • työhyvinvoinnista huolehtiminen (yrittäjä, työntekijät)
Viestintätaidot vuorovaikutustilanteissa arvioidaan mm. seuraavia asioita
 • Osaa ilmaista itseään riittävän selkeästi ja ymmärtää tilanteen vaatiman kielellisen ilmaisun muodot.
 • Osaa käyttää erilaisia kirjallisen ja suullisen viestinnän välineitä mukaan lukien tieto- ja viestintätekniikkaa.
maria 7b
Tiedot tallennetaan “pilveen”.

Nämä ovat jokaiselle yrittäjälle tärkeitä asioita osata, jotta yrityksellä olisi kannattavaan toimintaan edellytyksiä.  Näihin saadaan kouluttajan taholta valmennusta ja mentori ohjaa tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

On huomioitava, että pallo on opiskelijalla mentoritoiminnan hyödyntämisessä. Mentori ei voi tietää, milloin ja mitkä asiat tarvitsevat mentorin ohjausta, sillä esimerkiksi yrittäjät toimivat hyvinkin erilaisilla osaamistasoilla riippuen siitä, miten kauan on toiminut yrittäjänä kyseisellä toimialalla. Mentoria kannattaa hyödyntää, sillä mentoreilla on osaamisensa lisäksi omat verkostonsa, joiden hyödyntämisestä voi olla apua.

Valinnaiset tutkinnon osat

Valinnaisista tutkinnon osista kannattaa valita ne 2, mitkä toimialaan ja omaan liiketoimintaan tai oman osaamisen kehittämiseen olisivat mielekkäimpiä. Niitä en tässä blogissani sen enempää availe. Valinnaisia tutkinnon osia ovat siis tällä hetkellä:  tuotteistaminen, taloushallinto, myynti ja markkinointi, henkilöstöhallinto, sähköinen liiketoiminta, ulkomaankauppa, tuotannon hallinta ja franchisingyrittäminen.

bruno2012 8b
Tämä kana saa kyytiä Brunolta.

YRITYSTULKKI

Koska liiketoimintasuunnitelman tekeminen ja sen kehittäminen ovat keskeisiä työkaluja, kannattaa tutustua esimerkiksi YRITYSTULKIN Tampereen sivustoon (Business Tampere sponsoroi sivuston päivittämistä Tampereen kaupunkiseutu huomioiden):

https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/businesstampere/

Yritystulkista löytyvät muun hyvän lisäksi mm. tarpeelliset laskentaohjelmat, työkirjat ja lomakkeet.

Toki muitakin liiketoimintasuunnitelmapohjia löytyy netistä, mutta tämä sivusto on mielestäni selkeä ja riittävän  hyvä.

masi2012 9b

Haasteelliset laskelmat

Olen yritysneuvojana,  yrittäjyysasiantuntijana ja mentorina törmännyt hyvin usein tilanteeseen, jossa rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat ovat aiheuttaneet yrittäjälle harmaita hiuksia. Tekstiosuus on aina helpompi laatia, mutta sen vaikutusta laskelmiin ei useinkaan ymmärretä heti. Laskelmat ovat onneksi meikäläisen vahvaa aluetta.  Rahoitushaasteet, yrityksen maksuvalmius, hinnoittelu, kannattavuustavoitteet ja kannattavuusseurantatarve yms. hiipivät jo tekstiosuudessa mieleen ja heijastuvat sitten laskelmissa. Niistä voi usein laskeskella  myös tehtävän työn määrän, ajankäyttötarpeen ja yleensä myös markkinoinnin tarve halutun liikevaihto-/ tulostavoitteen saavuttamiseksi. Markkinoinnillakin on hintansa. Yhtiömuoto vaikuttaa laskelmiin tietysti myös.

allu2012 10 b
Allu (Beschützer Alfred 2005-2020). Rakas, rauhallinen, mahtava pomomme, muiden whippetiemme Mentori.

Mentori

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelevan yrittäjän tulee löytää itselleen työpaikkaohjaaja= mentori. Mentorin ei tarvitse toimia yrityksen toimialalla. Oppisopimuskoulutuksessa opiskeleva yrittäjä vastaa yhteydenpidosta mentorin kanssa. Mentori sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan yrittäjää hänen tavoitteissaan ja tapaamaan yrittäjää tarvittaessa  koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Hän ohjaa ja tukee yrittäjän osaamisen kehittymistä sekä toimii yhteistyössä oppilaitoksen ja alueen oppisopimustoimijan kanssa (ne voivat olla eri organisaatioita).

Tietoa näyttötutkinnoista löytyy mm. sivustolta  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi

Tuula Malvisalo – Yrittäjän Mentorina jo yli 20 vuotta

https://fi.linkedin.com/in/tuula-malvisalo-a35a2989

Instagram: do_your_best_today

Facebook: Mentori Tuula Malvisalo

Verkkovalmentajat.fi – Kasvata tietoasi  ja löydä potentiaalisi, liity Verkkovalmentajiin (verkkokurssit, verkkokauppa, blogit …)

Jaa ystävällesi

Samankaltaisia ​​artikkeleita