Teollisuushuollon ABC

Nykyinen tila
Ei ilmoittauduttu
Hinta
Suljettu
Aloitetaan
Tätä kurssia ei voi tällä hetkellä ostaa

Teollisuushuollon ABC: Perusteet ja Parhaat Käytännöt

Tervetuloa tutustumaan teollisuushuollon perusteisiin, joka on keskeinen osa tehokasta ja turvallista tuotannon ylläpitoa. Tässä kurssissa käymme läpi olennaiset käsitteet, strategiat ja parhaat käytännöt, jotka auttavat sinua ymmärtämään, miten varmistetaan laitteiden toimintavarmuus ja tuotantoprosessien sujuvuus.

Kurssin Sisältö:

 1. Huollon Merkitys Teollisuudessa
  • Miksi huolto on elintärkeää teollisessa ympäristössä?
  • Huollon vaikutus tuotannon tehokkuuteen ja laadun varmistamiseen.
 2. Huoltotyypit ja Niiden Tarve
  • Ennaltaehkäisevä, korjaava ja ennakoiva huolto: Mitä ne tarkoittavat ja milloin käytetään kussakin tilanteessa?
 3. Työturvallisuus Huoltotöissä
  • Turvallisuusnäkökulmat ja riskienhallinta teollisuushuollon yhteydessä.
  • Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö ja ergonomia huoltotöissä.
 4. Käytännön Vinkkejä ja Tekniikoita
  • Yleisimmät huoltotoimenpiteet ja niiden suorittaminen turvallisesti ja tehokkaasti.
  • Laitteiden tarkastus, voitelu, puhdistus ja säätö.
 5. Parhaat Käytännöt ja Jatkuvan Parantamisen Periaate
  • Lean-ajattelu huollossa: Miten minimoidaan hukkaa ja optimoidaan prosesseja?
  • Jatkuvan parantamisen syklit ja niiden soveltaminen teollisuushuollossa.

Kenelle Kurssi On Tarkoitettu:

 • Huoltoinsinöörit ja -teknikot teollisuudenalalla.
 • Ylläpitohenkilöstö ja tuotantoprosessien valvojat.
 • Opiskelijat ja uransa alkuvaiheessa olevat, jotka haluavat oppia teollisuushuollon perusteet.

Kurssin Tavoitteet:

 • Ymmärtää teollisuushuollon perusperiaatteet ja niiden soveltaminen käytännössä.
 • Kehittää taitoja turvalliseen ja tehokkaaseen huoltoon teollisuusympäristössä.

Kurssin Toteutus:

 • Kesto: X viikkoa/kuukautta, joustavasti omassa tahdissa opiskeltavissa.
 • Toteutus: Verkkopohjainen oppimisalusta, joka sisältää interaktiivisia luentoja, käytännön harjoituksia ja tapausesimerkkejä.

Liity mukaan oppimaan teollisuushuollon olennaiset tiedot ja taidot – valmiina kehittämään osaamistasi ja parantamaan teollisuusprosessien tehokkuutta!

Kurssin sisältö

Laajenna kaikki
Teollisuushuollon
Oppituntin sisältö
0% Suoritettu 0/1 vaihetta
sitten
Oppituntin sisältö
0% Suoritettu 0/2 vaihetta