alkukuvabl6

Innostu

Innostu

Amerikkalainen tutkija Jim Collins selvitti vuosikausien ajan maailman menestyvimpien yritysten salaisuuksia. Tutkimuksissa ilmeni, että parhailla firmoilla on kolme menestyksen kivijalkaa:

  1. Ne keskittyvät siihen, mitä ne osaavat parhaiten.
  2. Niillä on selkeä ansaintalogiikan malli (kassavirtojen hallinta on tuottavaa ja yksinkertaista).
  3. Henkilökunta lattiatasolta ylimpään kulmahuoneeseen on innostunut työstään.

Amerikkalainen Jim Collins on yksi yrityskirjallisuuden tunnetuimmista nimistä. Hänen vuosien tutkimuksiin perustuvat kirjansa Built to Last (1994) ja Good to Great (2001) ovat kansainvälisiä bestsellereitä.

Kaverit ja yhteistyö
Yhdessä onnistumme kunhan innostumme ensin.

Mitä on innostus?

Innostus energisoi ja sen voima antaa polttoainetta uteliaisuudelle, luovuudelle ja sinnikkyydelle. Innostunut ihminen on sisäisesti motivoitunut asiastaan ja innostuksensa turvin hän saa paljon aikaan. Innostus on eteenpäin vievä voima, joka auttaa tarttumaan tuumasta toimeen. Innostus tarttuu helposti myös muihin ihmisiin.

kuva 2 bl6

Koen, että  innostumisella on vahva yhteys tyytyväisyyden tunteeseen. Se on hyvä lisämauste elämänsuunnistustaitoihin. Innostunut ihminen on sisäisesti motivoitunut ja hänellä on energiaa ottaa asioista selvää ja tarttua tilaisuuksiin. Innostus vie eteenpäin ja innokkaalla on halu kehittyä ja hakeutua välillä myös epämukavuusalueille. Hän antaa itselleen mahdollisuuden tehdä virheitä ja epäonnistua. Innostuja ei helposti lannistu, vaan oppii virheistään,  löytää itsestään uusia voimavaroja ja energiaa sekä etsii uusia mahdollisuuksia ja kiinnostuksen kohteita.

kuva 3 bl6

Mikä innostaa työelämässä?

Koska elettyä elämää on jo reippaasti takana, pohdin omaa suhdettani opiskelun ja työelämän tilanteisiin, joissa olen kokenut olevani innostunut.

Innostuminen on mielestäni myötävaikuttanut siihen, että olen oppinut paremmin ja työelämässä olen kyennyt saamaan enemmän aikaiseksi, ajattelemaan luovasti ja nauttimaan itse työstä.

Tietenkään aina ei innostuminen tule luonnostaan. Omalla mielialalla, motiiveilla ja asenteilla on saattanut olla negatiivinen vaikutus innostumista edellyttävälle toimeksiannolle. Välillä on ollut tilanteita, että innostumiselta on syystä tai toisesta ”katkaistu siivet”. Joskus se on ollut aiheellistakin, kun luovuuden ja innostuksen huumassa  ”iso pyörä on lähtenyt liikkeelle ja lentoon”.  

kuva 4 bl6

Muuttuva työelämä

Työelämän johtamistavalla on menneinä vuosina vahvistettu enemmän tottelevaisuutta ja ahkeruutta kuin innostusta ja luovuutta.  Nykyään  ei voine enää toimia pelkästään näin. Maailma muuttuu ja johtamisen tavat uudistuvat. 

kuva 5 bl6
Yrityksen keulakuva …

Muuttuva työelämä tarvitsee työstään innostuvia, luovia ja innovatiivisia ihmisiä. Kun innostuu, keskittyy siihen, minkä kokee merkitykselliseksi  ja tärkeäksi  eikä siihen, mikä on uhkaavaa ja epävarmaa. Innostus ruokkii luovuutta ja on helposti tarttuvaa.

Arvot ja asenteet

Työilmapiiri, johdon asenteet, johtajuus ja kannustaminen sekä työtovereiden väliset suhteet luovat mielestäni vahvaa pohjaa sille, miten oma osaaminen lisääntyy ja innostuminen omaa työtä kohtaan vahvistuu. Tämä heijastuu aina myös ulospäin.

kuva 6 bl6

Yksilötasolla menestymiseen vaikuttaa mm. se, miten ihminen asennoituu tehtäviinsä ja kuinka hänen arvonsa sopivat yhteen työnantajan arvojen kanssa. Tänä päivänä työnhakijat voivat tutkia aikaisempaa paremmin työnantajien taustatietoja. Työnantajien ympäristövastuuta ja monimuotoisuutta pidetään  tärkeinä tekijöinä ja niiden huomiotta jättäminen saattaa vaikuttaa suoraan yritysten houkuttelevuuteen työnantajana.

loppukuva7 bl6

Tällaisia ajatuksia elokuun viimeisinä päivinä

Tuula Malvisalo –Yrittäjän Mentori  yli 20 vuotta

0400 789287, [email protected]

Laskentaekonomi, näyttötutkintomestari, yrittäjyysasiantuntija, Pirkanmaan yrityskummi, Tulevaisuuden Tutkimuksen seuran jäsen yms.

https://fi.linkedin.com/in/tuula-malvisalo-a35a2989

Instagram: do_your_best_today

Facebook: Mentori Tuula Malvisalo

https://www.verkkovalmentajat.fi/blogit/yrittajan-mentori/

Verkkovalmentajat.fi

Kasvata tietoasi  ja löydä potentiaalisi, liity Verkkovalmentajiin (verkkokurssit, verkkokauppa, blogit …)

Samankaltaisia ​​artikkeleita