mentoriblogi5

Liikeidea kuntoon

LIIKEIDEA KUNTOON

Lähes kaikki ovat kuulleet tarinan siitä, kuinka Isaac Newton ”löysi” painovoiman, kun omena putosi hänen päähänsä. Arkhimedes huusi ”HEUREKA”, kun hän keksi tiheyden kaavan kylvyssä ollessaan.

Hyvät ideat auttavat ratkomaan elämän pieniä ongelmia ja haasteita. Ideoita voi syttyä missä tahansa ja mistä tahansa … Idea voi olla jo olemassa. Se voi liittyä erilaisiin valmiisiin tuotteisiin ja palveluihin tehtäviin parannuksiin.

IDEA –> YRITYSIDEA -> LIIKEIDEA

Idea voi syttyä jostakin tarpeesta. Joku on aikoinaan keksinyt hakaneulan, joku vetoketjun ja joku sakset. Idea halutaan  toteuttaa siten, että se voitaisiin tuoda markkinoille sitä tarvitseville ihmisille. Nämä tarvitsijat olisi hyvä jotenkin löytää, testata ideaa ja toteuttaa se sekä markkinoida sopiville kohderyhmille.  Yritysidea on raakile, josta aletaan kehittää konkreettisempaa liikeideaa.

paju1b
PAJU – maalaamassani taulussa on palanen pajun oksaa. Pajunkissat odottavat piilossa. Yksi silmu on aukaistu ja sieltä näkyy tulevaisuuden tekijöitä. Luonto näyttää esimerkkiä. Pienestä voi kasvaa suurta

 

Yritysideasta liikeidea

Kun yritysidea on saatu aikaiseksi, siitä tehdään konkreettinen liiketoimintasuunnitelma laskelmineen. Toimialoilla on erilaisia velvoitteita. Tietyillä toimialoilla vaaditaan ilmoituksia, lupia yms.  Myös yrittäjältä voidaan vaatia tiettyä osaamistasoa luvan saamiseksi.  Lisäksi tuotteille ja palveluille on asetettu erilaisia rajoituksia, samoin markkinoinnille. Niihin kannattaa tutustua ennen yritystoiminnan perustamista. Näillä vaatimuksilla pyritään mm. turvaamaan tulevien asiakkaiden terveyttä ja omaisuutta. Suosittelen lämpimästi yrittäjäkoulutusta joko kurssina tai tutkintona (yrittäjyyden ammattitutkinto) yrittäjän oppisopimuksella, jossa omaa yritystä kehitetään asiantuntijoiden opastuksella – veloituksetta. Oppisopimuskoulutuksessa yrittäjä voi valita sopivan mentorin (esim. Mentoripankista) ja mentori ohjaa ja opastaa opiskelijaa tutkinnon suorittamisessa.

pallero2
PALLERO
Maalaamassani taulussa pallero kuvaa opiskelijaa, jota tukevat erilaiset asiantuntijat, koulutus, internet ja muut materiaalit. Näin sen voisi ajatella.

Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä asiakirja. Kun sitä laaditaan, niin  yritystoiminnan asiat selkeytyvät yrittäjäksi lähtevälle. Hyvin laaditusta liiketoimintasuunnitelmasta on hyötyä mm. rahoittajaa lähestyttäessä. Realistiset ja kannattavaa liiketoimintaa osoittavat laskelmat  auttavat alkurahoitusta haettaessa. Laskelmiin liittyvät tietysti myös realistiset odotukset tuotteen/palvelujen markkinoille pääsystä ja tarvittavasta menestyksestä siellä. Ideaa on hyvä testata jollakin tapaa jo ennen liikkeelle lähtemistä.

hopeapuu
HOPEAPUU (hiekkaa ja akryylia)
Puu on kokonainen silloin, kun siinä on oksia mukana. Runko voisi kuvata perusideaa ja oksat liikeideaan liittyviä erilaisia asioita. Osista koostuu kokonaisuus.

  Liiketoimintasuunnitelmaa kannattaa päivittää säännöllisesti, sillä maailma muuttuu ja oma liiketoiminta kehittyy.  Myös oma yrittäjäosaaminen lisääntyy ajan myötä.

 Liiketoimintasuunnitelmamalleja löytyy netin vuolaasta maailmasta useita.

Missio->Arvot->Strategia->Visio

 • Yrityskuvan tulisi olla todellinen heijastus yrityksen tavoitteista, arvoista ja missiosta. Millaisen imagon yritys haluaisi itselleen. Hyvin suunnitellun yrityskuvan rakentaminen antaa mahdollisuuden erottua, tehdä itsestään tunnistettava ja houkutteleva.
 • Mikä on yrityksen arvomaailma? Arvot näkyvät ulospäin yrityksen tavassa toimia. Tai ainakin niiden olisi hyvä näkyä, mikäli ne ovat asiallisia arvoja. Arvot ovat niitä periaatteita, joiden pitäisi ohjata päätöksentekoa yrityksen arjessa. Arvoja voisi olla esim. vastuullisuus, turvallisuus, luotettavuus, kunnioitus ja rehellisyys. Ne ohjaavat tapaa, jolla rakennetaan tuotteita ja palveluita, kohdataan asiakkaat ja yhteiskunta.
 • Yrityksen visio tarkoittaa näkemystä siitä tulevaisuuden tavoitetilasta, jossa yritys haluaisi olla tietyn ajanjakson kuluessa. Yrityksen strategia on suunnitelma, jonka avulla tavoiteltu päämäärä pyritään saavuttamaan.
 • Missio on yrityksen toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Yrityksen missio vastaa kysymyksiin siitä, miksi yritys on olemassa ja mitä organisaation toiminnalla halutaan saavuttaa. Missio liittyy vahvasti yrityksen perustarkoitukseen ja sen ydintoimintaan.
 • Missio kuvaa enemmän nykytilaa ja visio puolestaan tulevaisuutta.
 • Kun tiedetään yrityksen olemassaolon syy ja toiminnan tarkoitus, voidaan määritellä yrityksen arvot. Yrityksen arvojen pohjalta taas luodaan strategia, jota lähdetään toteuttamaan. Jos strategian toteuttaminen tehdään onnistuneesti, saavutetaan visio.
alluDVM
Whippetimme ALLU (2005-2020) voitti maastojuoksukisojen DERBYn vuonna 2008. Se edellytti koiran treenaamista, kisauttamista ja huolehtimista sen hyvinvoinnista. Harjoittelu teki MESTARIN. Useita muitakin palkintoja tuli aktiiviuran aikana sekä ratajuoksusta että maastojuoksusta. Tämä oli yksi arvostetuimmista. Harrastustoimintaan kannatti panostaa. Samoin kuin yritystoimintaankin on syytä panostaa, mikäli haluaa menestyä.

Onnistumiseen voi vaikuttaa

Ollessani Ensimetrissä yrittäjyysasiantuntijana (yli 20v), kävimme joissakin  pienryhmävalmennuksissa läpi mm. onnistumiseen liittyviä asioita. Huomionarvoista on, että pienilläkin teoilla voi vaikuttaa onnistuneeseen lopputulokseen.

Onnistumiseen voi vaikuttaa mm. seuraavilla asioilla

 • ASIAKAS – Millaiselle asiakkaalle tuote/palvelu on ensisijaisesti tarkoitettu. Millaiselle asiakkaalle tuote/palvelu parhaiten sopisi. Olisiko asiakas maksukykyinen? Mistä näitä asiakkaita löytyisi ja millaiseen ”syöttiin” tämä parhaiten tarttuisi. Pitäisikö tuotetta/palvelua muokata asiakasnäkökulmasta käsin? Jos yrittää myydä kaikille kaikkea, se harvoin kiinnostaa ostavaa asiakasta. ”Pihvi” on piilossa.
 • TARVE – Minkä ongelman tuote/palvelu ratkaisee? Tarve voi olla olemassa tai tarpeen voi houkutella esiin. Asiakas ostaa tuotteen tai palvelun, jos hänellä on riittävän suuri ongelma tai tarve, jonka ostos ratkaisee. Asiakas ostaa siis tyydyttääkseen tarpeitaan. Maslowin mukaan yksilö pyrkii täyttämään perustarpeitaan askel askeleelta. Ihmisellä  on perustarpeet, jotka tulee tyydyttää riittävässä määrin – ei välttämättä täydellisesti – ennen kuin ihminen alkaa etsiä tyydytystä ”korkeammille” tarpeille.  Maslowin tarvehierarkia: https://fi.wikipedia.org/wiki/Maslow%E2%80%99n_tarvehierarkia
jousen1b
Keskisen kyläkaupasta löytyi joulun alla runsaasti kaunista katseltavaa – ehkä liiankin paljon, hmh.
 • TOIMIIKO TUOTE/PALVELU – Pitäisikö tuotetta/palvelua myös muokata halutulle asiakkaalle paremmin sopivaksi? Pitäisikö siitä ottaa selvää? Jos mahdollista, ennakkomarkkinoi sitä, käytä testiryhmää kokeiluun, ennakkotilaajan etua tms., kysele ja testaa
 • ASIAKASKOKEMUS – Varmista, että kaikki pakkaussuunnittelusta, palvelukanavista ja asiakaskommunikaatiosta lähtien on valjastettu tuottamaan asiakkaalle haluttu tunne
  • On unohdettava se, miten ja mitä itse haluaa myydä ja ymmärrettävä mitä, miksi ja miten asiakas haluaa ostaa.
  • Tunnekokemuksen olisi oltava yhtenäinen läpi asiakasmatkan. Enää pelkkä kiinnostava asiakaslupaus ei riitä, vaan se on lunastettava kaikessa ja kaikkialla. Saman tunnelman ja palvelukokemuksen pitäisi säilyä ensihetkestä maksamiseen, toimitukseen ja mahdolliseen huoltoon asti. Tässä voisi pohtia myös mahdollista jälkikyselyä, oliko asiakas tyytyväinen hankintaansa. Asiakkaalle jäisi tunne, että hänestä välitetään.
 • MARKKINOINTI -> edistetään yrityksen tuotteiden tai palveluiden myyntiä.
  • Markkinoinnista löytyy runsaasti materiaalia verkosta.
  • Muista, että rahat tulevat ASIAKKAILTA. On siis keksittävä keinot, joilla asiakas löytäisi Sinut, kiinnostuisi tuotteistasi ja/tai palveluistasi ja ostaisi juuri Sinulta!!!
  • Mieti parhaat keinot, joilla yhdistää digitaalinen ja fyysinen asiakaskohtaaminen. Kumpikin kohtaaminen on yhtä tärkeitä.
  • Pohdi, kenelle markkinointiviestintää puhutaan ja millainen viesti hänelle halutaan välittää. Itsestään selviä arvolupauksia on usein hyödytöntä toistaa.
  • Miten herättää asiakkaan luottamus yritykseen/tuotteeseen/palveluun? (takuu, asiakastuki, palautusoikeus, muiden asiakkaiden positiiviset kommentit, referenssit )
  • Mitä tavoitteita asetat markkinointitoimenpiteille? Miten seuraat markkinoinnin tehokkuutta?
  • Laadi markkinoinnin vuosikello suunnitelmien tueksi.
 • MYYNTI -> ostopäätökseen vaikuttaminen
  • Miten vauhdittaa asiakkaan ostopäätöstä? (alennus, kampanja, rajoitettu erä, kylkiäinen tms.)
  • Miten herättää asiakkaan luottamus yritykseen/tuotteeseen/palveluun? (takuu, asiakastuki, palautusoikeus, muiden asiakkaiden positiiviset kommentit, referenssit)
  • Miten houkutella asiakasta? (tutustumisalennus, kokeiluversio, ilmainen näyte, kohdemarkkinointi, maistiaiset …)
  • Miksi tuote/palvelu olisi parempi kuin kilpailijalla – Mikä on oman tuotteen/palvelun KILPAILUETU? ( laadukas testivoittaja, ladatuin, nopein asentaa, edullisin, tukee kestävää kehitystä …)
  • Useinkaan ei ole kyse siitä mitä myy, vaan se MITEN myy. Usein on hyvä, että tuotteet olisivat suoraan ostettavissa esim. sosiaalisen median kanavilta ja Googlen hakutuloksista. Tämä onnistunee, kun laittaa kaupan perusasiat kuntoon: tuotetiedot, valokuvat ja hakukoneoptimointi. Verkkokaupparatkaisuissa ostamisen helppous tuo usein parempia tuloksia kuin monimutkaiset, useiden klikkausten takana piileskelevät vaihtoehdot.
joutsenjaheppa
Kyläkaupan silmäruokaa
 • HYVÄ NIMI (millainen nimi on tuotetta/palvelua kuvaava ja onko se linjassa muiden tuotteiden/palvelujen kanssa/entä tarvitseeko sen olla). Ostin kymmenkunta vuotta sitten tyttärelleni Lapista korun, jonka nimi oli ”Viisas Nainen”. Hinnalla ei ollut siinä vaiheessa merkitystä ja korun ulkonäkökin oli melko tavanomainen, mutta NIMI oli loistava. Tytär ilahtui tuliaisesta ja oli otettu, kun koki äidin tunnustavan tyttärensä viisauden. Hän ON viisas!!!
 • OIKEA HINTA (hinta suhteessa laatuun, ulkonäköön ja ominaisuuksiin); huomioidaan myös kilpailijoiden hinnoittelu. Kuten edellisessä kohdassa mainitsin, niin aina ei hinnalla ole ostotilanteessa merkitystä. Muut tekijät voivat mennä hinnan edelle. Toisille absoluuttinen hinta on tärkeämpää, toisille taas tuotteen hankintaan liittyvät palvelut, toiminta- ja huoltovarmuus yms.
  • Ryhmähinnoittelu liittyy tuoteperheeseen ja tuotteen räätälöintiin paketeiksi. Perus – Paranneltu – Luxus …tai SMALL – MEDIUM – LARGE.
  • Kiinteä listahinta tarkoittaa sitä, että pystyt ilmoittamaan kullekin asiakkaalle kiinteän hinnan. Hinnan ei silti tarvitse olla sama kaikille asiakkaille. Toisinaan voi kuitenkin olla hyvä pystyä perustelemaan, miksi hinta vaihtelee. Viisaampaa lienee laatia hinnasto, jossa on muutama sopivasti porrastettu hinta peruspaketille ja lisämoduuleilla on nopeasti räätälöitävissä asiakaskohtainen hinta.
  • Hinnalla voi olla myös mielikuvamerkityksiä. Jokainen ilmeisesti olettaa, että Stockmannilla on korkea hintataso ja tuotteiden mielletään olevan korkealaatuisia, usein ainutlaatuisempia erikoistuotteita. Tokmannin yleinen hintataso on puolestaan edullinen ja tuotteiden mielletään olevan enemmän jokapäiväiseen arkikäyttöön soveltuvia. Tosin nämä mielikuvat ovat vuosien varrella jo hieman muuttuneetkin.
 • SELKEÄ SISÄLTÖ (millainen sisältö auttaa ymmärtämään tuotetta/palvelua -> ominaisuudet, hyödyt, käyttöönotto, huolto). Käyttöohjeet, ruokatuotteiden tarkat sisältöselosteiden vaatimukset hyvin näkyvissä, erilaisten kokonaisuuksien sisällöt (osa 1, osa 2 jne.) , selkeästi kerrotut lomapaketit, koulutuspaketit, tuotteistetut palvelut jne.
 • LISÄMYYNTI JA ASIAKASSUHTEIDEN HOITO
  • Vakituinen asiakassuhde (miten saada asiakas palaamaan ja ostamaan uudestaan)
  • Asiakassuhteen vaaliminen (vanhan asiakkaan säilyttäminen on edullisempaa ja helpompaa kuin uusien asiakkaiden haaliminen)
  • Lisämyyntituote voi olla muita tuotteita tukevaa, lisäarvon tarjoamista hyvällä oheismateriaalilla jne.
 • HALUTTU YRITYSKUVA (YRITYKSEN/TUOTTEEN/PALVELUN IMAGO)
  • Yritys ei voi määrätä yrityskuvaansa, mutta se voi vaikuttaa niihin asioihin, joista yrityskuva syntyy. Yrityskuva voi olla hyvä tai huono, oikea tai väärä, mutta se on aina olemassa. Yritys voi omalla toiminnallaan vaikuttaa yrityskuvan muodostumiseen.
  • Yritys voi haluta itselleen tietyn imagon, yrityskuvan. Imago voi liittyä yrityksen arvomaailmaan ja haluun tuoda sitä imagollaan esiin. Kuten jo aiemmin mainitsin, arvojen tulisi näkyä koko yrityksen toiminnassa. Toiminta taas usein voi vaikuttaa yrityksen imagoon siten,  että yrityskuva toteutuukin käytännössä erilaisena, kuin alun perin olisi haluttu. Hyvänä esimerkkinä olisi ”Iloinen palvelu”, jota toteutetaan nyrein ilmein.
  • Yrityskuva voi muuttua, jos siihen panostetaan. Kun kävimme Keskisen kyläkaupassa Tuurissa viime joulukuussa, huomasin kyläkaupan siistiytyneen kovasti. Tosin hintatasokin alkoi olla samaa luokkaa kuin muualla. Mutta nähtävää ja lääniä riitti. Kyläkauppa oli pessyt kasvonsa siitä, kun viimeksi kävin siellä kymmenkunta vuotta sitten.
keskinen
Keskisen kyläkauppa Tuurissa. Tuskin kukaan uskoi (yrittäjää lukuunottamatta), että keskellä EI-MITÄÄN voisi joskus olla ostoskeidas, jonne ihmisiä saapuu linja-autoittain ostoksille. Itsekin tätä ihmettelin, mutta kyllä sinne jostakin syystä ohikulkumatkalla poikkeaa.

Tällaisia ajatuksia kevätauringon paisteessa

Tuula Malvisalo –Yrittäjän Mentori  yli 20 vuotta

0400 789287, tuula.malvisalo@gmail.com

Laskentaekonomi, näyttötutkintomestari, yrittäjyysasiantuntija, Pirkanmaan yrityskummi, Tulevaisuuden Tutkimuksen seuran jäsen yms.

https://fi.linkedin.com/in/tuula-malvisalo-a35a2989

Instagram: do_your_best_today

Facebook: Mentori Tuula Malvisalo

https://www.verkkovalmentajat.fi/blogit/yrittajan-mentori/

Verkkovalmentajat.fi

Kasvata tietoasi  ja löydä potentiaalisi, liity Verkkovalmentajiin (verkkokurssit, verkkokauppa, blogit …)

Samankaltaisia ​​artikkeleita