yrka5

Yrittäjyyskasvatus – yhdessä eteenpäin

Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on  tekemällä oppiminen, kokeileminen, projektioppiminen ja yhteistyö työelämän, yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötaitoja tullaan arvostamaan tulevaisuudessa ehkä enemmän kuin koskaan.  Työtä tullaan tekemään yhä verkottuneemmassa ja monimutkaisemmassa maailmassa.

Onnistuneessa tiimityöskentelyssä toteutuvat yrittäjyyskasvatuksen kriteerit. Opiskeluun liittyvässä tiimityöskentelyssä kannattanee antaa oppilaiden itse arvioida, kuinka yrittäjyyskasvatuksen kriteerit ovat heidän tiimityöskentelyssään toteutuneet. Tiimityö toteutuu aina mm. yhdistystoiminnassa. Myös työyhteisöt ovat tiimejä. Tiimejä voi olla monenlaisia ja esimerkiksi perhekin on yksi tiimi.

favaro kuva 2p
B.J. Favaro: yrittäjyyskasvatuksen kriteerit

Yrittäjyyskasvatus vahvistaa yhteistyötaitoja. Tulevaisuus on hyvien verkonkutojien.

Oulu kopitus
Yhteistyö on tärkeää kaikessa harrastustoiminnassa. Työt jaetaan kiinnostuksen ja osaamisen mukaisesti. Yksin olisi vaikeaa ellei mahdotonta harrastaa koirakilpailuja.

Yhdessä tekeminen, osallistuminen ja yhteisöllisyys tuovat mielekkyyttä elämään. Osallisuutta kuvataan tunteeksi, joka syntyy, kun ihminen kokee kuuluvansa johonkin. Osallisuus on vaikuttamista omassa yhteisössä. Hyvä yhteistyö edellyttää sitä, että ihminen  haluaa ajatella ja toimia yhdessä toisten kanssa ja ymmärtää, että yhteistyön kautta voi saavuttaa enemmän kuin yksin tekemällä.  Usein viisain ratkaisu syntyy yhteisen ajattelun ja tekemisen kautta. Aluksi tarvitaan kuitenkin yhteinen tavoite, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja kokevat merkitykselliseksi tavalla tai toisella. Tavoitteen saavuttaminen tai lähelle sitä pääseminen edellyttää  kuitenkin ryhmältä Tahto-tilaa.

Oulu koppilahto
Koirat on kopitettu, lähettäjä antaa lähtömerkin, vieheenvetäjä laittaa koneen käyntiin, viehe liikkuu, kopit avataan ja juoksukilpailu alkaa … Tuomarit tuomaroivat kentän laidalla, selostaja selostaa, ajanottaja vastaa sähköisestä ajanotosta ja varmuuden vuoksi on vielä pari käsiajanottajaa jne. Yhteistyöllä saadaan kisat käyntiin. Paljon on tehty töitä jo ennen kisatapahtumaakin. Kisakalenteri suunniteltu. Kisoista infottu, ilmoittautumiset vastaanotettu yms. Lähtölistat on suunniteltu siten, että lähdöt olisivat mahdollisimman tasaväkisiä. Ennen radalle pääsyä eläinlääkäri tarkistaa koirat ja tuomari tsekkaa kilpailuvarusteet ennen kopille pääsyä jne.

Yhdessä olemme enemmän. Ihminen kasvaa ihmiseksi vain muiden ihmisten kautta. Kaikkeen kanssakäymiseen tarvitaan vuorovaikutusta. Ihmisten arvot ja asenteet ohjaavat vuorovaikutuksen kulkua. Näkemisen, ymmärtämisen, oivaltamisen ja parempien ratkaisujen keksimisten lisäksi tarvitaan myös tekemistä, aikaansaamista ja vastuullisuutta. Tämä edellyttää vuorovaikutusta ja yhteistyötä muiden kanssa sekä tahtoa ottaa jotkut asiat omalle vastuulle niin, että niiden eteen ollaan valmiita myös ponnistelemaan.

Bruno juoksee JR2013
Jotta kilpaileminen olisi mielekästä, on hyvä, että koiraa treenataan ja pidetään hyvässä kuosissa, jotta menestymiselle on mahdollisuuksia. Koiran geeniperimä on myös merkityksellinen. Kuvassa meidän Bruno (Brona v.d. Waterram) juoksee kohti juhannusracing-voittoa vuonna 2013 (Oulussa).
Bruno mantteli JR2013
Voittajan on helppo hymyillä. Bruno voitti manttelin ja pokaalin!  Yksi tavoite kesältä 2013 oli saavutettu. Palkinnon saaminen on vaatinut harrastajilta yhteistyötä. Vinttikoirayhdistysten jäsenet  ja koiranomistajat puhaltavat yhteiseen hiileen. Autamme toinen toisiamme ja kannustamme muidenkin koiria ratojen varsilla. Hienoa on kuitenkin aina oman koiran voitto.

Ryhmän yhteistyötaidot ovat toimivan yhteistyön perusedellytyksiä. Yhteistyöosaaminen lisää erilaisten yritysten, yhdistysten, organisaatioiden, ryhmien ja yksilöiden luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja, osaamista, tuottavuutta,  hyvinvointia yms.

Olennaisen tärkeä osa omaa kehitystä sekä omaa mielekästä elämää on kyky löytää itselle tärkeitä yhteisöjä, sitoutua näihin aidosti ja löytää itselle sopiva, myös muita palveleva rooli yhteisöissä.  Mieti yhteisön mielekkyyttä oman elämäntilanteesi kannalta. Epäsopiva yhteisö stressaa,  vie energiaa ja kallisarvoista aikaasi. Opettele kuuntelemaan sisäistä ääntäsi ja poistu tarvittaessa takavasemmalle, jos mahdollista tai mieti, miten voisit itse vaikuttaa asiaan positiivisesti.

Oulu juostu
Kun koirat ovat juosseet määrätyn matkan, kilpailuttajat hakevat koiransa pois radalta ja yleensä onnittelevat heti tässä vaiheessa nopeimman kipittäjän omistajaa. Tärkeintä ei silti ole aina voitto. Myös sillä on merkitystä, että koira tulee maaliin ilman isompia vaurioita, sillä törmäilyjä ja kaatumisia sattuu välillä.

Kasvatukseen liittyvien toimenpiteiden yhtenä tavoitteena on aikaansaada kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä. Yhteisöllisyys lisää olemassaolon mielekkyyttä sekä vapaa-aikana että työntekijänä ja yrittäjänä.

oulu 2013 yhdessa
Hyvä yhteishenki ja yhteistyön onnistuminen takaavat miellyttäviä yhdessäolon hetkiä ja onnistuneita kilpailuja.

Kovin itsekäs tai piittaamattomasti vain omaa etuaan ajava on syrjäänvetäytyvän ihmisen tavoin vaarassa jäädä yhteisöjen ulkopuolelle.  Taitavat tiimien jäsenet ovat mahdollisesti jopa opetelleet ”kilpailemaan” siitä, kuka osaa jakaa parhaimmat syötöt toisille. Hyvä tiimipelaaja on sellainen, joka tekee hyviä syöttöjä eikä ahnehdi itselleen pelkkiä maaleja. Hän kirittää ja tsemppaa myös muita. Yhteisön sisällä voi olla hyväntahtoista kilpailua syötöistä, jotka voivat johtaa jopa erilaisiin innovaatioihin. Hyvät ja toimivat innovaatiot syntynevät parhaiten erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

oulu2013 yhdessa
Yhteistyössä on voimaa. Hyvät asiat kumuloituvat ja elämä tuntuu mielekkäältä. Uusia ideoita syttyy …

Itsensä  johtamisen taito on tehokkaan toiminnan perusta, jolle kasvanee myös muiden johtamisen ja yhteistyökyvyn taito. Itsensä johtaminen on kykyä säädellä omaa toimintaansa, tunnistaa henkilökohtaisia kasvuhaasteita, asettaa mielekkäitä tavoitteita ja toimia tehokkaasti tavoitteiden saavuttamiseksi. Se rakentuu itsetuntemukselle, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiselle, kehittymistarpeiden, toiveiden, motiivien,  arvomaailman, uskomusten ja tarpeiden ymmärtämiselle. Itsensä johtamiseen kuuluu myös muiden kuunteleminen, eri ajattelumallien ymmärtämiseen pyrkiminen sekä oman toiminnan mukauttaminen yhteistyön vaatimuksiin – muita kunnioittavalla, riittävän järkevällä tavalla (mitä se sitten kulloinkin tarkoittaa, tilanteesta riippuen).

lanaus oulu
Kilpailuissa on keskeisenä asiana koirien turvallisuus. Rata lanataan säännöllisin väliajoin kilpailun lomassa. Vastuullisuus toiminnassa on tärkeää. Kunkin vastuut on erikseen määritelty ja siihen voi luottaa. Homma toimii. Kisat viedään turvallisesti päätökseen.

Tulevaisuuden onnistuja lienee ystävällinen ja riittävän sosiaalinen – omalla persoonallisella tavallaan. Yhteistyötä voi edistää realistisella, mahdollisuuksia avaavalla ajattelulla ja toiminnalla.

DSC 0832 oulu yhteisollisyys p
Älä ole yksin. Etsi hyvä yhteisö, josta saat virtaa ja jolle koet voivasi jakaa omaa aikaasi ja osaamistasi. Voimaannu yhteisöstä.

Kokosin tähän joukon yhteistyön onnistumiseen liittyviä edellytyksiä, jotka voisivat olla myös itsensä ja yhteistyöosaamisen kehittämiseen liittyviä harjoitteita:

 • osallistu yhteiseen toimintaan
 • katsekontakti toisten kanssa
 • varmista, että kaikilla on mahdollisuus sanoa sanottavansa
 • kuuntele ja yritä ymmärtää, mitä puhuja tarkoittaa (kunnioita erilaisia näkemyksiä)
 • ole itsekin aktiivinen ja keskustele, mutta älä ole koko ajan itse äänessä
 • kysy muidenkin mielipiteitä ja pyydä toisilta apua
 • auta koko ryhmän jäseniä menestymään, älä pyöri vain oman napasi ympärillä
 • ole vastuussa itsesi lisäksi myös ryhmästäsi
 • opettele ottamaan vastaan palautetta
 • anna oma palautteesi asiallisesti asiasta äläkä henkilöstä
 • sitoudu tekemiseesi
 • ota vastuu ryhmän tuotoksista
 • pyri olemaan positiivinen myös hankalissa tilanteissa
 • koeta miettiä, mitä tilannetaju tarkoittaa ja voiko sitä itsessään kehittää
 • muista, ettei aina ole vain yhtä totuutta – ihmiset näkevät asiat eri näkökulmista oma henkilöhistoria huomioiden
 • samaan lopputulokseen voi päästä useaa eri kautta (joko suoraan tai sivupolkuja tallaamalla; toinen tykkää kuumasta moottoritiestä ja toinen vilpoisesta metsäpolusta)
oulu 2013 koiria
Sosiaalinen kanssakäyminen. Basenjit ja whippetit juoksevat omissa sarjoissaan. Joskus radan varrella äristään muille, kun kierrokset käyvät kuumana ja into on piukassa, mutta juoksun jälkeen mieli on jo tyynempi.

Kuvat: Erkki Ruusunen

#yesverkosto #nuoriyrittäjyys #yrittäjyyskasvatus #yhteisöllisyys #yhteistyötaidot #verkostoituminen #yhteisöllisyys #yhteistyö #yhdistystoiminta

Samankaltaisia ​​artikkeleita